Tilstede: Mette Lyngdal, Annegrethe Nissen, Per Vestrup, Rasmus Grube og Gitte Hertzum.

Fraværende: Ulrik Nielsen, Peter Svejgaard

Referent: Gitte Hertzum

DagsordenspunktBeslutning
Valg af ordstyrer Mette
Godkendelse af referatGodkendt ingen 
Godkendelse af dagsordenPunkt med planlægning af generalforsamling
      4. Opsamling på arbejdsopgaver fra sidste mødeToner i TarupSøndag den 3. aprilFrist for at finde musikere 3. marts.Gitte og Mette finder placeringer og fastlægger ruten og tidspunkter. Rasmus ansøger hos kommunen og politiet.Peter laver reklame for begivenheden på facebook.Opslag på Skolen  (skoleintra), Fakta, Kornbageren.Reklame for musikerne P4 Fyn, TV2 fyn, ugeavisen og på vores hjemmeside. Det sørger Mette for.
Samarbejdspartnere på hjemmesiden.Hvad ligger der i det? Lad os drøfte samarbejdsparter, reklamer og sponsorater.Punktet udskydes til efter generalforsamlingen.
Omdeling af nye kort – medlemmerne får indbydelse på mail. Vi omdeler ikke kort nu. De lægges ud til vores arrangement ”Toner i Tarup”
Generalforsamling den 20. april.Gitte kigger på dagsorden, og sender til Mette.Per sender ud til medlemmerne.Rasmus køber drikkelse i faktaVi er ca. 42 medlemmer, vi skal nok regne med at ca 20 deltager.Mette tager dug medVi mødes kl. 18.15 i Aulaen
Mette laver opslag på facebook.
Anne Grethe deltager ikke, er på valg, men genopstiller ikke.
Per er på valg og vil gerne genopstille
Mette taler med Peter og Gitte og herefter beslutter vi hvem af der er på valg.
Velfærdsfundament og borgerne bestemmerVelfærdsfundamentetMette skriver til kommunen  velfaerd@odense.dkHusk cykeltur på søndag vi mødes kl 10.00  ved boldbanerne ved tarupvej/TPIBomme ved Nissan Sti ved Sagavej, tryghed, lys og asfaltSkilt ved Tarupcenteret.Shelters ved TPI´s baner.Borgerne bestemmer:Mette er tovholder og laver udkast til ansøgningTrafik – Tryghed på boligvejePer fortalte kort om hvad det går ud påTrafikfordelingsveje som Eddavej og Jernbanevej kan ikke deltage. Per vil gerne være tovholder. Gennemgå veje og se om de lever op til kravene. Mette, Gitte og Per kigger på det sammen.
Gåture på RugårdsvejSamarbejdet med Åløkkes grundejerforening fortsætter. Vi følger op på det efter Åløkkes generalforsamling
5. Økonomi10.000 kr. på kontoen, der mangler stadig betalinger af kontingent fra nogle få stykker.
6. Indkomne forslagIngen
7. Punkter til næste mødeHjertestarter (på senere møde)
8. Evt.Per skal have kode til vores mail adresse, det sørger Mette for at han får.Facebook gruppen og hjemmesiden trænger til en kærlig opdatering, vi skal tage en beslutning om hvad vi vil bruge energien på. Det er vigtigt i forhold til at vække interessen.Mette viser Gitte hvordan wordpress virker.
Drøfte hvordan gruppen struktur skal være, hvordan skal vi kommunikere indbyrdes.Vi aftaler at mødet den 15. juni flyttes til onsdag den 11. maj.

11. maj er næste møde, efter generalforsamlingen den 20. april