GDPR

Gl. Tarup Grundejerforening passer godt på dine personoplysninger

 

  Som medlem i Gl. Tarup Grundejerforening bruger og opbevarer vi oplysninger om din person. Oftest er det alene dit navn, post-adresse., e-mail adresse og telefonnummer.

   

  Gl. Tarup Grundejerforening er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Det betyder, at vi skal orientere dig om, at vi bruger og opbevarer oplysninger om din person. Og det betyder, at vi skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til dine personoplysninger.

   

  Lovgrundlag

  Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lovgivning på området (bl.a. Databeskyttelsesloven).

   

  Hvor har Gl Tarup Grundejerforening dine personoplysninger fra?

  De fleste oplysninger har vi fra dig selv, når du har valgt at blive medlem,  men vi kan også have fundet oplysningerne i  andre offentligt tilgængelige databaser.

   

  Hvad bruger vi dine oplysninger til? 

  Almindelige personoplysninger registreres med det formål at kunne gennemføre:

  • opkrævning af medlemskontingent
  • registrering af indbetalt medlemskontingent
  • udsendelse af foreningsrelateret information, herunder:
  •  indkaldelse til generalforsamlinger med tilhørende bilag jf. vedtægt
  • generalforsamlingsreferater
  • informationsskrivelser
  • efterlevelse af foreningens kontraktlige forpligtelser samt forpligtelser i henhold til bogføringslovgivningen

   

  Opbevaring af dine personoplysninger

  Dine oplysninger opbevares  af Gl. Tarup Grundejerforening og slettes ved udmeldelse, eller når du anmoder om at få dem slettet.  Det er kun bestyrelsen der har  adgang til oplysningerne.

   

  Personoplysningerne videregives ikke til nogen uden for foreningen ud over databehandlere.

   

  Databehandlere  er

  • Bankforbindelse
  • Nets

   

  Databeskyttelsesrådgiver

  Behandling af persondata udføres som støttefunktion til foreningens kerneaktiviteter og udgør et minimalt omfang. Der benyttes primært it-løsninger.

  Set i forhold til de risici, der er forbundet med behandlingen, følsomheden, samt mængden af personoplysninger, der behandles, vurderer foreningen, at denne ikke skal have en databeskyttelsesrådgiver tilknyttet.

   

  Dine rettigheder

  Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte bestyrelsen. Dine rettigheder er:

   

  • Ret til at se dine oplysninger

  Du har ret til at se de oplysninger, som Gl. Tarup Grundejerforening behandler og opbevarer om dig.

   

  • Ret til berigtigelse

  Du har ret til at få urigtige oplysning om dig rettet.

   

  • Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor oplysningerne ellers automatisk ville blive slettet. 

   

  • Retten til begrænsning af behandling

  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

  • Retten til indsigelse

   

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

   

  Hvis du vil klage

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Gl Tarup Grundejerforening opbevarer og behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

   

  Kontakt og dataansvarlig

  Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

  Foreningens navn: Gl. Tarup Grundejerforening

  Formand: Fremgår af oversigt over bestyrelsen på foreningens hjemmeside 

  Mail: gltarupgrundejerforening@gmail.com

  Hjemmeside: www.gltarupgrundejerforening.dk