Gl. Tarup Grundejerforening

5210 Tarup

Gl. Tarup grundejerforening blev stiftet i juni 2021 på initiativ af en gruppe beboer i området.

Om Gl. Tarup grundejerforening

På initiativ af 5  beboere i Gl. Tarup blev Grundejerforeningen stiftet den 16. juni 2021, ved en stiftende generalforsamling på Tarup Skole.
Grundejerforeningen har til formål at styrke sammenholdet i Gl. Tarup, varetage beboernes fælles interesser, arbejde med projekter, der kan være til gavn for området, dets beboere samt miljøet.

Det kunne bl.a. være ved at danne fællesskaber på tværs af generationer i form af sociale arrangementer, ved at arbejde for bedre trafikale forhold, så som bedre cykelstier, fibernet og andet som foreningens medlemmer kunne ønske sig for området og sammen at være med til at forandre og forbedre Gl. Tarup.

 

Mission & værdigrundlag

Grundejerforeningens mission er at Gl. Tarup bliver et sted, hvor vi kender, og genkender hinanden. Hvor vi dyrker det gode naboskab og fællesskab, og sammen udvikler området i en positiv retning. Det skaber både tryghed og livskvalitet.

 

Vi er en demokratisk og frivillig forening der ønsker at skabe sammenhold og fællesksab i Gl Tarup og som arbejder for områdets bedste. Vi er en åben og moderne forening, der lægger værdi i at samarbejde med andre lokale interessenter, andre grundejerforeninger i området, klubber, foreninger og lokale virksomheder.

 

Igangværende

arbejdsopgaver

Borgerne Bestemmer

Gl. Tarup grundejerforening har søgt om penge fra puljen "Borgerne bestemmer" og har fået tildelt 200.000 kr til vores område. Du kan læse mere, komme med ideer her

Velfærdens fundament Tarup

Velfærdens fundament Tarup

Seneste statusrapport på Velfærdens fundament - en kærlig hånd til Tarup Status-Tarup-2023-3.-kvartal-Velfaerdens-FundamentDownload Gl. Tarup Grundejerforening har været heldige at deltage i partnerskabet omkring velfærdens fundament i Tarup- en kærlig hånd til Tarup....

Cykelsti på Rugaardsvej

Cykelsti på Rugaardsvej

I løbet af foråret vil trafikudvalg fra begge grundejerforeninger mødes og arbejde videre med indholdet fra gåturene. Dette indhold vil blive sammenholdt med resultaterne fra velfærdens fundament. Her viste spørgeskemaundersøgelse og tilkendegivelser på borgermødet at...

Trafik i Gl Tarup

Trafik i Gl Tarup

Vi vil i den kommende tid kigge på Trafikken i Gl. Tarup. Vi vil gerne inddrage Gl. Tarups beboere og få et billede af de trafikale udfordringer i vores område. Så står du med nogle trafikale udfordringer så send os gerne en mail hvor du beskriver problematikkerne...

Kommende

arbejdsopgaver

Hjertestarter

Hjertestarter

Der er kommet et ønske fra en beboer der godt vil have mere tilgængelige hjertestarter i Gl. Tarup. Emnet er sat på dagsorden til efter Velfærdens fundament og til at trafik samarbejdet med Åløkke Grundejerforening er længere i processen.

Udførte

arbejdsopgaver

Politisk Møde i Gl. Tarup

Politisk Møde i Gl. Tarup

Referat fra afholdt politikermøde 14. oktober 2021 Ordstyrer, Peter Svejgaard Referent, Gitte Hertzum Mette Lyngdal bød velkommen. Herefter præsenterede hver enkelt paneldeltager sig.  Panelet: Maria Brumvig (Socialdemokratiet): Fællesskaber på tværs i...

Afholde stiftende generalforsamling

Afholde stiftende generalforsamling

Den 16. juni 2021 fik vi afholdt et borgermøde ang stiftelsen af en grundejerforening i Gl. Tarup. Referatet kan læses under referater her på siden. Indbydelsen blev husomdelt til hele det foreslåede område, venligst sponsoreret af Kornbageren, Vin go Vin, Tarup...

Bliv medlem

Udfyld formulaern og bliv medlem af Gl. Tarup grundejerforening.

Det koster 300 kr om året pr. husstand.

Gl. Tarup Grundejerforening er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Hvis du vil vide mere om hvordan vi passer godt på dine oplysninger kan du læse mere under GDPR .

4 + 10 =

Gl. Tarup grundejerforenings område