Referater

fra Gl. Tarup grundejerforening bestyrelsesmøder

Her kan du læse alle referaterne fra bestyrelsesmøderne. 

Referat fra bestyrelsesmøde 11. maj 2022

Tilstede: Mette Lyngdal, Per Vestrup, Peter Svejgaard og Gitte Hertzum. Referent: Gitte Hertzum DagsordenspunktBeslutningValg af ordstyrer PerGodkendelse af referatGodkendt, ingen bemærkningerGodkendelse af dagsordenja, men der blev sat et evt. punkt på ...

Generalforsamling 20 april 2022

Referat, generalforsamling, onsdag d. 20. april 2022. Referent: Gitte Hertzum Valg af dirigent – Mette Lyngdal blev valgtValg af stemmetællere – beslutning. Stemmetællere vælges hvis det bliver aktuelt med afstemningBeretning, Næstformanden fremlagde beretningen. Vi...