Tilstede: Rasmus, Per, Annegrethe,Mette og Peter

Afbud fra Gitte

 1. Valg af ordstyrer
  Peter 
 2. Godkendelse af referat
  ref godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden, godkendt
 4. Respons på henvendelsen fra “By og vand”, se Bilag 1

Det er besluttet at vi gerne vil deltage. Mette giver svar til dem. Per og Mette vil gerne deltage.

 1. Opsamling på arbejdsopgaver fra sidste møde 
 • Status på opsamling og brev til kommunen på gåture 
  • Mette tager fat i Myhr og lægger en plan sammen med ham. 
 • Status på respons ift trafikforhold , se bilag 2
  • Per finder et kort fra kommunen der viser hvad der er fordelingsveje mm og lægger det i en mappe på drev. Punktet er på igen til næste møde.
 • Hvad er status på opslag på facebook – er der kommet nye medlemmer?
  • der var mange klik men ikke så mange nye medlemmer. Dem der er kommet til er kommet via postkortene. 
 • Vi skal have lavet nye kort og omdelt i marts. 
  • Vi venter lidt til vi har været mere synlige, så tænker vi det har mere effekt. 
 • Velfærdsaftalen – forslag fra alle i bestyrelsen drøftes. 
  • vi tager en tur rundt i området og se på hvad der er af muligheder til gavn og glæde for alle. Dato 27 feb kl 10-12, Mette laver en rute. 
  • Per finder ud af formalia omkring borgerne bestemmer, vi tager det med på næste møde. 
 • Socialt arrangement
  • Toner i Tarup, X antal musiske indslag rundt om i vores område, en søndag eftermiddag i 2 timer, marts/april/maj, Mette kommer med forslag når hun har snakket med Jon, Rasmus tager fat i politiet ang tilladelse, alle leder musikanter, Peter laver et opslag på FB og søger lokale musikanter. 
 • Drøftelse af hvad der ligger i samarbejdspartnere, reklamer og sponsorater 
  • Vi tager den på et senere møde
    
 1. Økonomi 
  1. Der er sendt opkrævninger ud for 2022, vi har 9800 kr indestående pt.
 2. Indkomne forslag 
  1. ingen indkomne forslag
 3. Punkter til næste møde (onsdag d. 23 februar kl 19.30, hos evt hos Per men ellers hos Mette)
  Hjertestarter, tilbagemelding fra Mette der har talt med Morten. 

Drøftelse af hvad der ligger i samarbejdspartnere, reklamer og sponsorater 

 1. Evt. 

Bilag 1

By & Vand Odense er et selvstændigt netværk med reference til Byforeningen. 

Netværket består af repræsentanter fra byens grund-/vand-/ejer-/lejerforeninger.

By og Vand er sat i søen af Byforeningen for Odense, da man har erfaret at Odenses mange grundejer- og beboerforeninger ol. henvender sig til kommunen og Byforeningen med enslydende spørgsmål og ønsker, og at det derfor vil være hensigtsmæssigt med en netværksgruppe med erfarings-/vidensdeling blandt foreningerne.

Byforeningen støtter netværket med kompetencer og kvalifikationer gennem Landsforeningen for Bygnings- Og Landskabskultur – By & Land – i forhold til viden om planlovgivningen, byudviklingsprocesser m.v.

 Netværket er et vidensdelingsfællesskab – ikke et meningsfællesskab. Ved fælles i netværksgruppen at arbejde med Odenses mange bydele vil forståelsen for hinanden vokse og byen blive samlet.

Der afholdes 4 årlige møder samt et årligt borgmestermøde med afrapportering af tværgående prioriteter.

Ved mødet i går deltog repræsentanter fra Skibhuskvarteret, Vesterbro, Blangstedgård, Motorklubben Frem, Gerthasminde og Åløkkekvarteret.

Åløkkekvarteret har ikke været repræsenteret det seneste års tid, så der var stor nysgerrighed omkring  forløbet med Olav de Linde og hvordan staus er lige nu – så det fortalte jeg om.

Derudover nævnte jeg tre punkter, nemlig Skov, Trafik og Havn, som vores nuværende fokuspunkter.

Havneomdannelsen og tidlig borgerinddragelse blev drøftet.

Initiativer og fornyelse af Bolbro-kvarteret blev fremhævet, hvor Bolbro har fået 22,9 mill. kr. af Odense Kommune til modernisering, legepladser og andre ting. Det blev foreslået at invitere ildsjælen Hanne Syrak til at holde et indlæg, som inspiration for de andre kvarterer.

Jeg havde en drøftelse med repræsentanten fra Vesterbro om samarbejde om en mere sikker skolevej for børnene fra Åløkke, der søger mod Vestre Skole (via. Grønløkkevej og St. Glasvej)

Vi blev opfordret til at høre vores nabo-foreninger Gl. Tarup og Kanalvejens Grundejerforeninger om de ikke kunne tænke sig at deltage.

Bilag 2

Trafikale udfordringer Gl Tarup opsamling

Østrupvej 

Hej grundejerforening.

Jeg beklager, hvis jeg har skrevet for sent. Jeg havde lavet en stavefejl i mailadressen og fik den derfor retur. Håber I vil tage nedenstående med alligevel:

På forhånd tak.

Tak fordi I tager trafikale problemer op. Vi oplever alle hverdage store udfordringer med (skolebørnenes) forældre på Østrupvej – stykket mellem nr.  32 og 48 (fra Tarupvej til Kornvej). Om morgenen er der total indkørselsforbud, men hver morgen oplever vi stadig mange biler/forældre, der bryder dette forbud for at køre deres børn helt hen til indgangen. Politet er der jævnligt og sidste gang snakkede jeg med en af betjentene, som udtalte “kde må have mange penge, dem der bor her i Tarup, for vi uddeler godt nok mange bøder hver gang vi er her”

Om eftermiddagen har vi store problemer med, at deres parkeringer blokerer for vores indkørsler.

Udenfor myldretiden oplever vi høj fart gennem stykket til trods for, at der holder mange parkerede biler og børnene har svært ved at orientere sig, når de skal krydse vejen. Dette skaber også en potentiel fare, idet skolebørnene sendes ud at løbe på dette stykke hver morgen og nogen gange forvilder sig ud på vejen i deres iver og leg.

Men især forældrene morgen og eftermiddag volder irritation og konflikter, når vi påpeger, at de holder foran indkørsel eller skal vente på, at de flytter sig.

Jeg har talt med flere forældre, som forklarer, at de synes, der er så meget kaos på vejen fra andre forældre, at de selv er nødt til at køre helt til hoveddøren fordi de er bange for, at deres børn bliver ramt af de andre forældre. Omend paradoksalt, så viser dette også, at der er langt til en løsning.

Ønskescenariet for os ville være at lukke Østrupvej i enden ved nr 48/45 ud mod kornvej. Dette ville tvinge forældre til at parkere på Kornvej, hvor der er bedre plads og udsyn, samt give børnene mulighed for at gå sikkert til skolen.

Denne løsning vil derimod også give mulighed for måske at åbne Kornvej op for trafik om morgenen, så når man kommer ind ad Tarupvej til lyskrydset ikke er tvunget til at køre til Venstre forbi skolen. På den måde kan man undgå at komme i karambolage med de forældre, som afleverer “de store skolebørn”, hvis man ikke har noget ærinde den vej. Det ville også være til fordel for børnenes sikkerhed.

Samtidig vil jeg foreslå, at man kunne se på eventuelt at etablere en fodgængerovergang på Kornvej, så der oveni bliver endnu sikrere skolevej (evt med skolepatrulje!?).

Denne løsning vil være til gavn for alle små trafikanter – både dem, der skal i skole og dem, der bor på vejen.

Jeg håber, I har mulighed for at arbejde videre med det, da det er noget, som fylder meget her hos naboerne.

På forhånd tak for at tage positivt imod vores henvedelse og forhåbenligt se ind i en mulig løsning.

Hav en fantastisk dag!

De bedste hilsner

Jesper og Eva Larfort

Østrupvej 46

Tarupgårdsvej 

Hej

Udover de allerede påpegede udfordringer vedr. trafiksikkerhed på Rugårdsvej… opleves der store trafikale udfordringer omkring krydset ved Tarup skole samt aflevering og afhentning af elever via bil.

Har flere gange været i dialog med Tarup Skole og Odense Kommune uden større held.

Er blevet oplyst at selve lyskrydset står til udskiftning om ganske få år… måske en dialog NU kunne skabe en bedre afvikling af trafikken 

Tarupgårdsvej opleves til tider som en meget bred vej som får høje hastigheder til følge  ligeledes opleves der tung trafik som bruger Tarupgårdsvej/Tarupvej som smutvej til industri området v/Hans Egedesvej

Med Venlig Hilsen

Svend Dyrehave

Tarupvej 

Hej grundejerforening.

Der er meget forurening, støj, alt for meget tung trafik og alt for mange, der kører alt for stærkt på Rismarksvej. Det kræver et anderledes systematisk støjværn til beboerne langs den vej. Der skal desuden være mulighed for nedsættelse af farten til 50 kilometer i timen i bebyggede områder. Også Tarupvej ved Hans Egedesvej er rigtig belastet af trafik, også meget tung trafik ned til erhvervsområdet. Er det muligt at arbejde med en udkørsel fra Hans Egedesvej til Rismarksvej kort inden Stavisådalen, for eksempel der hvor C.A. Larsen har indgang eller ved køreskolen?

Tarupvej er meget belastet af trafik, da mange bruger den som smutvej.

Jeg synes desuden, det er relevant at lave regnvandsfaskiner på de fleste veje, der opsamler regnvand og leder det udenom vores kloaksystem. Det er vigtigt for vores klima, og det ser smukt ud på for eksempel Føtex´ parkeringsplads i Bolbro.

En sidste ting er de offentlige områder og hele vores erhvervsområder. Jeg vil opfordre alle til, at vi planter mange flere træer, buske og blomster. Ikke alle de græsplæner eller stenområder, hvor alle spor er natur er fortrængt. Vi skal have mere natur, flere trafikchikaner, så harer, egern, pindsvin, mår, frøer og tudser måske rådyr kan vende tilbage og blive en naturlig del af vore lokalområde uden at blive kørt ned. Vi skal have flere bænke til at sidde på, måske tale med et medmenneske fra lokalområdet. Vi skal sænke farten og være mere opmærksomme på hinanden. Et forsamlingshus eller mulighed for at leje nogle af vores offentlige bygninger til fællesarrangementer eller private arrangementer vil også være en god ide, der kunne få vores lokalområde til at blive mere sammentømret.

Venlig hilsen

Lislotte Jørgensen

Tarupvej 82

Roers alle 

Jeg melder gerne ind med et oplagt forslag. Roers Allé bør lukkes ud mod Rugårdsvej. Som nye husejere her undrer det os meget, at indretningen stadig er som nu. Der er alt for mange udkørsler til Rugårdsvej,  og lige nøjagtigt denne er farlig og ligger dumt! Man spærrer trafikken ved sving ind på gaden og især ved venstresving, blokerer man for kørslen og der bliver ofte lang kø. Udsynet er dårligt og folk kører stærkt på den store vej. Så vidt jeg er orienteret så er der sket en meget alvorlig ulykke her for år tilbage. 

Der er masser af andre muligheder for at komme ind på Roers Allé end fra Rugårdsvej og direkte ind. Faktisk er der så mange muligheder, at det er svært at beslutte sig!! 

Det er helt oplagt at lukke vejen for enden ud mod Rugårdsvej. Det undrer os, at det ikke er sket for længe siden. 

Mvh Jakob og Iben Sveistrup

Jernbanevej 

Kære Gl. Tarup Grundejerforening. 

Først og fremmest tak for Jeres indsats og initiativer generelt – godt gået!

Jeg sender hermed mail vedr. de kæmpe udfordringer vi har med trafikken på Jernbanevej. Håber I kan være med til at lægge pres på lokalpolitikerne for at finde løsninger på problemet. 

Udviklingen af trafikken på Jernbanevej og hastigheden der køres med, har været i en uheldig udvikling de seneste år. Det er desværre en udvikling som ser ud til at fortsætte, i takt med, at der kommer endnu flere biler på vejene, samt Jernbanevej bliver udnyttet som en attraktiv smutvej, for at komme hurtigere frem, fremfor at bruge bedre egnede veje, som er bygget til trafikken og ikke var villaer liggende tæt på vejen. Hastighedsanbefalingen på Jernbanevej er 45 km/t, men der må køres op til 50 km/t efter lovens regler.

Uanset om der køres 45 km/t eller 50 km/t på vejen, så er det hurtigt på denne type vej med villaer på begge sider, parkerede biler, børns færden, krydsende fodgængere og cyklister. Dertil skal nævnes, at der dagligt er flere der kører langt over de 50 km/t.

Målinger viser, at der kører ca. 3.000 biler på vejen i døgnet, hvilket er grotesk i ift. til vejens forhold / opbygning.  Det virker faktisk helt surrealistisk, at denne form for trafik finder sted på en sådan vej.

 Udfordringer:

·         De nuværende bump er alt for flade og kan derfor passeres med ALT for højt fart, og derved kan høj hastighed holdes eller forøges mellem bump

·         Der er pt. for langt mellem bump, som sammen med ovenstående medfører, at der kan køres med høj fart

·         Jernbanevej bliver til smutvej og bruges som alternativ til større indfaldsvej som f.eks. Rismarksvej og Næsbyvej og Åløkke Allé. Da den høje fart er mulig, bliver det fordelagtigt at køre på denne vej i stedet for de større veje, da der ikke er lyskryds – og man trods alt ikke holder i kø på Jernbanevej. Men i rush hour er der næsten tale om kortagekørsel, hvilket måske tager toppen af hastigheden i denne periode.

·         Jernbanevej er ligeledes en del af en skolevej / vejnavnet ændres midt på vejen, men faktum er at vejen fører til Næsby Skole, samt sidevej fører med kort distance til Tarup Skole. Altså 2 skoler tæt på, som unægtelig påvirkes at for meget og hurtig trafik. Ingen kan have interesse i at føre mere trafik på denne vej, hvor børn cykler, krydser vejene eller blot går på fortovet, hvor biler drøner forbi. 

·         Da rigtig mange beboere på vores vej er frustrerede over mængden og hastigheden af trafikken på vejen, vælger de at parkere på vejen, for at forsøge at lave ”heller”. Dette sænker farten, når trafikken er tungest omkring kl. 8 og kl. 16, men mindsker udsynet, når vores børn og os selv skal over vejen. Når rush hour er overstået, køres der ofte hurtig slalom uden hensyn til at der køres på en villavej.

·         Fortovet er relativ smalt, og da der ikke er opmærket plads hvor cyklister kan cykle, så kører biler helt ud til kantsten. Som fodgænger kan man næsten fornemme, at bilen kører få cm. forbi en – og føles f.eks. 50 km/h meget hurtigt. (tænker tit på børn som færdes på fortovet, hvilket burde være sikkert – men lidt uopmærksomhed kan ende fatalt. Ligeledes ældre eller svagtgående med risiko for at falde, kan ende fatalt). Det er tænkte eksempler, men noget som reelt er bekymrende.   

·         Generelt er det uhensigtsmæssigt for de mange cyklister med hurtigtkørende biler, som ikke tager hensyn til afstand til cyklisten. Cyklister kører udenom parkerede biler, og bliver overhalet med høj fart og kort afstand.

·         Derudover ligger der børnehave og dagplejere lige op ad Jernbanevej.

·         Der ligger en rideskole tæt ved Jernbanevej hvor børn / unge har deres daglige gang.

·         Det er en villavej med parkerede biler etc. som ikke kan undgås. Grundet kørslen på vejen giver det dog farlige situationer pga. dårligt udsyn for både bilister og cyklister.

·         Den høje fart og parkerede biler gør det farligt for børn at krydse vejen (hvilket burde være muligt på en villavej – der er ikke noget ”godt” sted at krydse den på – hvilket stejlere og flere bump ville løse

·         Det er en villavej med villaer på begge sider og der køres helt ud til kantstenen (ingen ”ekstra” fortov, opmærket plads til cyklister, cykelsti etc.). Mange biler på vejen og i høj fart er derfor yderst problematisk.

·         Det er ikke en bestemt type chauffør, som kører for stærkt, men en bred gruppe (Eks. Det er Sosu-assistenten i kommunebilen, det er den midaldrende chauffør, det er firmabiler (håndværkere), det er kurrer-service-biler, det er taxaer, det er den unge chauffør, det er chaufføren med trailer, det er biler på prøveplader fra de omkringliggende bilhandlere osv. osv.  

·         Biler kommer kørende fra veje som f.eks. Rugårdsvej og Bogensevej hvor det er offentligt kendt, at der køres stærkt. Dvs. at de ikke får tilpasset sig, at de kører ind på en villavej / skolevej.

·         Alt i alt er vejen blevet accepteret som en vej, hvor der må køres stærkt. Det vil sige at forventningen hos bilister er, at de kommer hurtigt frem. Dette medfører utålmodige bilister, som foretager uhensigtsmæssige løsninger.

·         Vejen er en lige vej uden sving, som desværre kan indbyde til hurtig kørsel

·         Mængden af trafik er enorm og både biler, motorcykler, kassebiler og endda tunge lastbiler kører på vejen.

·         Flere hundrede medarbejdere fra GF Forsikring har indkørsel fra Jernbanevej – altså en villavej og skolevej. Hvilket er en stor mængde af biler, som er tvunget til at kører på denne vej hver evig eneste dag.

Disse biler skal tilmed krydse en meget befærdet CYKELSTI, for at komme ind på GF’s matrikel, hvilket er helt uhensigtsmæssig. (en mærkværdig politisk løsning fra 2001 – læs artikel – men hvor der dengang åbnedes en dør for, at læsningen med tiden kunne ændres – men intet er sket i 20 år.

Artikel fra FS 2001 vedr. GF-indkørsel ”Jernbanevej kan tåle trafikken”

https://fyens.dk/artikel/jernbanevej-kan-t%C3%A5le-trafikken

·         Vi har selv oplevet følgende episoder den seneste tid:

o   Vi holder tilbage for en modkørende inden vi skal til venstre og ind i vores indkørsel, bilisten bag hos vælger at overhale indenom og op på fortovet, hvor der 50m. længere henne går børn, der er på vej hjem fra skole.

o   Vi oplever ofte overhalinger og aggressiv kørsel, når vi kører med en hastighed på 45km/t.

o   Bilister der dytter/holder hornet i bund, når de ikke kan komme hurtigt nok frem.

o   To biler stødte sammen, hvor sidespejle røg af.

Potentielle løsninger for en mere sikker trafik og acceptable forhold for bilister, cyklister og fodgængere kunne være følgende: 

·         Stejlere bump med kortere afstand mellem bumpene som ved indkørslen til Næsby / Skolevej, hvilket formindsker muligheden for denne hurtige kørsel og skaber respekt.

·         Heller / chikaner med beplantning og plads, så cyklister kan køre indenom heller / chikaner, og derved ikke er i fare.

·         Opmærket plads til cyklister, så cyklister kan køre sikkert og fodgængere føler sig trygge, og ikke føler at bilerne snitter dem.  

·         Det er et relativt kort stykke vej, som der skal gøres en indsats på, hvorfor det må kunne gøres med overskueligt budget.

Ovenstående tiltag vil, efter vores mening, ikke flytte trafikken til andre små vejen, men blot sikre end mere sikker færden for alle, så der vil ikke være nogen tabere ved et sådan tiltag – derimod vil det være et stort skridt mod en sikker villavej, samt skabe tryghed hos de omkringliggende boliger, skoler og fritidsinstitutioner.  

Venlig hilsen 

Jacob  Hesseldal 

Jernbanevej 10 

Jeppe Aakjærs Allé

Hej med jer

Jeg vil gerne gøre opmærksom på Jeppe Aakjærs Allé. 

Vejen er hjemsted for en større børneinstitution samt mange børnefamilier, er gennemfartsvej, og har en bredde som indbyder til fart – helt uden bump eller lignende.

Eddavej er også problematisk.

Håber at det giver gevinst.

Venlig hilsen

Jens A.P. Jespersen 

Fra ikke medlemmer

Kornvej 

Vi er blevet opfordret til at melde ind omkring områder i gl. Tarup, hvor vi oplever trafikale udfordringer. Derfor vil jeg gerne melde ind med Kornvej. Der køres meget stærkt på vejen og vejens indretning lægger desværre op til denne adfærd. Vi taler dagligt om, hvornår ulykken mon sker, fordi der køres for stærkt og fordi det er en skolevej, hvor mange børn dagligt færdes. Andre skoleveje i området har fået etableret en eller anden form for chikane, hvorfor ikke Kornvej, kræver det virkelig et uheld før det sker?

Mvh Christina 

Tarupvej/fuglebakken

Hej Mette.

Jeg tænker området er blevet nævnt før, måske det er nyt for jer. Men T-krydset Fuglebakken/ Tarupvej er et kaos af biler om morgenen, hvor de bløde trafikanter er meget udsat. 

Der er mange børn der cykler i skole, som skal over ved dette T-kryds og det er med en klump i maven at vi sender vores den store afsted på trods af at vi har cyklet med ham de første 4 år. 

Måske det ikke hører til Gl. Tarup men jeg håber virkelig at der kan gøre noget for de bløde trafikanter i det kaos deroppe.

Vh Lene Hauge 

Østrupvej 

Hej

Jeg ved ikke om det er for sent.

Jeg oplever som familiefar en øget gennemkørende trafik på Østrupvej. Det drejer sig om stykket fra ruggårdsvej op til tarupvej.

Der ud over skaber det tit farlige situationer på ruggårdsvej når der skal drejes ind på Østrupvej derfra. Der er et sikkert lyskryds ved tarupvej hvor man kan komme ind på Østrupvej.

Der er de sidste år kommet mange børn på vejen, og man bliver en smule nervøs når der blæser biler igennem.

Alternativer kunne være at:

-lukke Østrupvej ud imod Rugårdsvej. Der er plads til at lave en vendeplads.

-chikaner

-gennemkørsel forbudt hele døgnet

Mvh Peter Stolberg

Østrupvej 8

23837263

Rugvangen 

Hej.

Kunne i ikke arbejde på at de miliøbump eller hastighedsbump der er lavet på Rugvangen fra Rismarksvej mod Tarup skole bliver glattet lidt ud. De er meget spidse så bilerne skraber på med for enden hvis man bare kommer lidt over 20/25 km/t den anbefalet hastighed er 30 ja men det er tilladt at kører 50. Syntes det er helt skørt at der skal opstå farlige situationer fordi bump ikke er konstrueret korrekt.

Der findes en “bump-bil” ved vejdirektoratet der kunne inviteres forbi og kører en tur på vejen så giver det syn for sagen.

Mvh

Rismarksvej

Vedr. trafikgener i Tarup

I forbindelsen med forlængelsen af Rismarksvej fra Tarupvej til Bogensevej blev “den hvide mur” mod Rismarksvej bygget. Efter trafikken er steget voldsomt, bl.a. efter at Rismarksvej blev forlænget yderligere til Odins Bro, er trafikstøjen blevet utålelig.

Muren er ikke længere nok. Om muren skal optimeres, eller om der skal sættes noget på ydersiden, må eksperterne vide bedst.

Muren er opført på grundejernes jord. Soklen til muren er opført og bygget af Fyns Amt. Muren er betalt af grundejerne.

Med venlig hilsen

Hanne og Jan Mathiasen

Svalevænget 9

5210 Odense NV

40 36 32 13