Onsdag den 3. november 2021

Tilstede: Mette Lyngdal, Peter Svejgaard, Per Vestrup, Rasmus Grube  og Gitte Hertzum.

Fraværende: Ulrik Nielsen, Annegrethe Nissen

Referent: Gitte Hertzum

 1. Valg af ordstyrer, Mette blev valgt
 1. Godkendelse af referat. Ingen bemærkninger.
 1. Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger
 1. Opsamling på arbejdsopgaver fra sidst
 • Opsamling på / evaluering af politisk møde (Alle).
  Fin debat, dejligt med stor spørgelyst i salen. Antallet af paneldeltagere var fint.Det kunne godt gentages om 4 år.
   
 • Opsamling på gåture (Mette) 

Mette har været ude at gå 3 gange hhv sammen med Christoffer Lilleholt, Brian Dybbro, Sussanne Crawley.
Mette skal gå igen den 9. og 10. november sammen med Maria Brumvig og Søren Vindel.
Der er fint at nå ud til en lang række partier og gøre opmærksom på problematikken. 

Aftalen er at vi samler op og laver et brev til kommunen i samarbejde med Åløkkes grundejerforening.

 • Antal medlemmer og hvordan får vi flere medlemmer?(alle)
  Status er lige nu 44 registrerede.

Vi har 91 facebook medlemmer.

Vi har besluttet at bruge 250 kr. på facebook opslag. De 150 kr. fra tidligere er ikke brugt, her fik vi kun brugt 8 kr.  

Vi har afleveret kort til ejendomsmæglerne.

Vi har aftalt at lave nye kort ifm. Generalforsamlingen til april og uddele dem i marts.

Skal vi have noget i ugeavisen?- Det venter vi stadig med. Det vil være godt hvis vi har et projekt vi kan have med når det sker.

 • Spørge medlemmerne på facebook, hvor er der trafikale problemer?

Christoffer Lilleholt opfordrede os til at skrive til dem. Vi har derfor besluttet at lave et opslag på Facebook – i vores egen gruppe – om at vi samler sammen og sender ind for gruppens medlemmer. Facebook Opslaget deles i Tarup Nyt.
Vi ønsker at få tilsendt forslag på mail. Peter lægger opslag op den Søndag den 7. november. 

frist for forslag er den 21. november, hvorefter Mette samler sammen og Gitte læser korrektur.

 • Velfærdsaftalen, konkrete forslag/planlægning. Mette informerer os når det starter.

Vi kigger på hvad de har lavet i Næsby og Bolbro. Vi kommer hver især med forslag til næste møde, hvor vi drøfter det i januar.

Per foreslår at vi går en tur sammen og drøfter hvad der kan ske i området. Vi blev enige om at gåturen først skal ligge efter mødet i januar. Så kan vi evt gå rundt og se forslagene.

5.  Fibernet

Peter har som privatperson deltaget i fibernetgruppen som dækker området Tarup, Pårup, Snestrup og Villestofte.

Opråbet om at vi gerne fibernet gruppen gerne vil have fibernet til området har fået TDC til at omdele information  i postkasserne om at nu vil de  grave fibernet ned.

Fibernetgruppen arbejder på at finde en anden aktør  og Jakob Lauersen (initiativtageren) har møde med ”Fiberone” i morgen.

Peter oplyser at når der er to aktører skal kommunen ind over.

Beslutning: Vi støtter op om arbejdsgruppen der arbejder med etablering af fibernet i området, og afventer og ser hvad der sker.

6. Skal vi afholde et socialt arrangement? hvornår og hvad?

Måske et foredrag i aulauen f.eks. i februar måned. Det kan også være noget musik. Mette laver mapper hvor vi hver især kan komme med forslag på vores arbejdsdrev og så skal vi hver især tænke og komme med bud.. 

7. Økonomi –  vi har 8.500 kr.

8. Indkomne forslag ingen

9. Punkter til næste møde: husk på mødet den 5. januar har vi aftalt, at drøfte hvad ligger der i samarbejdspartnere, reklamer og sponsorater.

10. Evt.  Mette kontakter Morten for at høre hvad har i tankerne vedr. hjertestarter og førstehjælpskursus.

Næste møde datoer:

5. januar 2022

23. februar 2022

Generalforsamling 20. april 2022

15. juni 2022