Torsdag den 26. august 2021

Tilstede: Mette Lyngdal, Peter Svejgaard, Annegrethe Nissen, Per Vestrup, og Gitte Hertzum.

Fraværende: Rasmus Grube og Ulrik Nielsen.

Referent: Gitte Hertzum

DagsordenspunktBeslutning
Godkendelse af referatGodkendt
Godkendelse af dagsordenDa Mette og Peter allerede har fået en tilbagemelding fra Gitte med svar på spørgsmål vedr. cykelsti slettes dette punkt og dagsorden er godkendt.
Valg af ordstyrerVi bytter fremover rundt så det ligger først. Mette blev valgt som ordstyrer.
Opsamling på arbejdsopgaver fra sidste mødeTilbagemelding vedr. cykelsti tur med Åløkkes grundejerforening. Peter og Mette har gået turen med Alex og Myhr fra Åløkkes Grundejerforening. Ruten gik fra Kronsbjerg til Fakta.Der er rigtig mange steder, hvor det handler mere om, at biler kan komme hurtigt ind til byen i bil. Der er ikke taget hensyn til de bløde trafikanter.Mette og Peter gennemgik ruten for resten af bestyrelsen.Skibhusvej og Middelfartvej blev fremdraget som eksempel.I starten af september er der møde igen med Åløkkes Grundejerforening. Her skal Gl. Tarup Grundejerforening bl.a. komme med mere konkrete bud på hvordan vejen kan forbedres. –Afholdelse af møde med politikere.Ja det er en god ide og vi ser om ikke vi kan få arrangeret et møde.Forslag til datoer?: i starten af oktober f.eks. den 6. eller 13.Gitte undersøger ved kommunen om det er muligt at låne Aulaen på Tarup Skole.Vi forventer at mødet skal vare fra kl. 19.00-21.00.Mulig politikere: Christoffer Lilleholdt (Venstre), Brian Dybbro (F), Susanne Crawley Larsen (B).Peter og Mette kommer med forslag til indbydelse til panelet af politikere. Invitation til selve mødet kommer på Facebook.  –GDPR og forslag til rettelse af hjemmeside.Gitte gjorde opmærksom på at link navne helst skal være sigende mht. Webtilgængelighed. Gitte kommer med forslag til nyt link navn så det ikke hedder ”her”Gitte præsenterede udkast til GDPR.Der blev slettet en linje om dataansvarlig nederst. GDPR forslaget er godkendt og Mette lægger det på hjemmesiden. –Samarbejdspartnere på hjemmesiden.Hvad ligger der i det? Lad os drøfte samarbejdsparter, reklamer og sponsorater på mødet den 5. januar. –Hvordan får vi flere medlemmer.Vi starter med at få noget på Facebook. Peter lægger noget på Facebook, hvor vi bruger 150 kr. når MobilPay er kommet op at stå.Mette har lavet et eksempel på et postkort som vi kan omdele. Mette får trykt 1500 stk., som vi omdeler.Ugeavisen prioriteres ikke nu. Spørge medlemmerne på Facebook, hvor er der trafikale problemer? Det venter vi med til efter politikermødet.  
ØkonomiLige nu har vi ca. 4600 på kontoen.Det sidste med MobilPay er ved at falde på plads. 
Indkomne forslagDer er ingen nye forslag
PrioriteringslistePunktet slettes fremadrettet da vi drøfter og prioriterer de under de enkelte punkter.
Punkter til næste mødeSåfremt politikermødet bliver til noget skal vi evt. holde et ekstra møde. Alternativt kan vi drøfte det på Messenger.Gitte lægger hus til næste møde den 27. oktober
Evt.Ingen punkter