Vi vil i den kommende tid kigge på Trafikken i Gl. Tarup. Vi vil gerne inddrage Gl. Tarups beboere og få et billede af de trafikale udfordringer i vores område. Så står du med nogle trafikale udfordringer så send os gerne en mail hvor du beskriver problematikkerne gerne suppleret med fotos.

Vores mail er gltarupgrundejerforening@gmail.com