Seneste statusrapport på Velfærdens fundament – en kærlig hånd til Tarup

Gl. Tarup Grundejerforening har været heldige at deltage i partnerskabet omkring velfærdens fundament i Tarup- en kærlig hånd til Tarup.

Som en del af Velfærdens Fundament, har byrådet i Odense besluttet at afsætte 23,5 mio. kr. til at styrke Tarup med Tarup Skole som omdrejningspunkt for lokalområdet. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i Tarup og i en modernisering af Tarup Skole.

Den lokale aftale for Tarup forventes at blive behandlet af Odense Byråd den 28. september 2022.

Nyheder om dit lokalområde

Vil du følge med i, hvordan projektet og initiativerne udvikler sig i dit lokalområde? Så kan du tilmelde dig nyhedsmails her. Du vil højest modtage fire mails om året, og du kan altid framelde dig igen.

Baggrund

Odense skal også i fremtiden være kendetegnet ved stærke forstæder og lokalsamfund, der igennem fællesskab, nærhed og kendskab til hinanden danner rammerne for en god tilværelse for både børnefamilier og alle andre, der ønsker at bo tæt på og i storbyen. Her er folkeskolerne helt centrale, fordi de i dag er et naturligt lokalt omdrejningspunkt og udgør et oplagt afsæt for den videre udvikling og styrkelse af lokalområderne.

Odense Byråd har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden frem mod 2030. Heraf 625 millioner kroner til lokalsamfund samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler. Bag aftalen står et samlet byråd.

Overblik over forløbet for den lokale aftale

 • 26. april – 11. maj 2022: Spørgeskemaundersøgelse
 • 12. maj – 29. maj 2022: Opsamling og behandling af idéer og data fra borgerinddragelsen
 • 30. maj 2022: Borgermøde
 • 31. maj – 30. august 2022: Beslutningsfase og udarbejdelse af udkastet til den endelige aftale
 • 28. september 2022: Den lokale aftale for Tarup forventes at blive behandlet af Odense Byråd
 • 29. september 2022 og frem: De konkrete tiltag for aftalen går i gang

Her kan du læse den konkrete aftale https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/velfaerd/lokale-velfaerdsaftaler/lokalomraader/tarup/den-lokale-aftale

Partnerskabet

Partnerskabet er en fast del af forløbet, og de deltager løbende i seks partnerskabsmøder samt to møder, hvoraf et er med lokale foreninger, og et er med borgere. Partnerskabet fungerer som bindeled mellem byrådet og borgerne i lokalområdet. Partnerskabets rolle er desuden at:

 • Oversætte borgernes drømme og idéer til nogle håndgribelige forslag
 • Drøfte og prioritere idéer og mulige investeringer
 • Være aftalepartner sammen med Odense Byråd
 • Dele materialer og informationer om Velfærdens Fundament

Partnerskabet skal ses som en gruppe, der arbejder for hele lokalområdets interesser.

I Tarup består partnerskabet af:

 • Kathrine Vestergaard Hyttel, skoleleder på Tarup Skole
 • Martin Haselbach, skolebestyrelsesformand på Tarup Skole 
 • Torben Hjorth, Facebook-gruppen Tarup Nyt 
 • Mette Lyngdal, Gl Tarup Grundejerforening 
 • Mikael Schneider, Tarupherrernes Sportsforening 
 • Ib Haahr, Brugerhuset Hannesborg
 • Kim Lynbech, centerchef for Tarup Center
 • Elevrådsrepræsentant på Tarup Skole

I kan læse mere om velfærdens fundament / en kærlig hånd til Tarup her