Tilstede: Mette Lyngdal, Per Vestrup, Peter Svejgaard og Gitte Hertzum.

Referent: Gitte Hertzum

DagsordenspunktBeslutning
Valg af ordstyrer Per
Godkendelse af referatGodkendt, ingen bemærkninger
Godkendelse af dagsordenja, men der blev sat et evt. punkt på
      4. Opsamling på arbejdsopgaver
Evaluering og opsamling fra generalforsamlingen, 


Besvarelse af partnerskabets spørgeskema
Samarbejdet med Åløkkes grundejerforeningFortsætter. Vi følger op på det efter Åløkkes generalforsamling-  Er der noget nyt?
Møde i By og vand
Drøfte hvordan gruppens struktur skal være, hvordan skal vi kommunikere indbyrdes. Herunder planlægning af kommende møder.

Fastsætte nye mødedatoer for året.


Prioritering af vores forslag til velfærdsaftalen (ligger i mappen for emnet)


Borgerne bestemmer – puljen åbnes for ansøgninger d. 13. maj, hvad gør vi?


Næste møde skal afholdes i klasseværelse. Det gik fint.
Vi laver en særskilt mail om tryghed på boligveje ud til medlemmerne.Per laver udkast, vi andre læser korrektur. Vi venter til efter borgermødet, den 30 maj, med at sende info ud.
Vi har udfyldt det hver især og besvarer ikke som forening.
Mette har fået kontakt til Michael som  den nye formand, og deler opgaven sammen med Axel. Åløkke har foreslået et  trafikmøde den 23. maj, kl. 19.30. Peter og Mette deltager. Vores forslag er at invitere trafikudvalget ud og se Rugårdsvej og ønske om fortrin for udvalget.
Den nye formand Michael Holck har skabt kontakt til By og Vand og vi har fået en invitation til næste møde. Mette har fået dagsorden, mødet er den 18. maj. Kl. 17-18, Sognehuset ved Fredens Kirke på Skibhusvej, Per deltager.
Det fungerer fint. Vores telefonnr. fremgår nu over bestyrelsens medlemmer, så vi internt kan komme i kontakt med hinanden.
Har vi for mange bolde i luften? Vi skal alle følge med?
Per foreslår at vi vælger fokusområder og maks. har 3 på en gang.  Forslag til 3 punkter:- Trafik.- Skaffe medlemmer, vi kan her bruge vores medlemmer når vi deler postkort ud osv. Borgerne bestemmer og Toner i Tarup er også med til at skaffe medlemmer.-  Velfærdens fundament. Facebook gruppen og hjemmesiden trænger til en kærlig opdatering, vi skal tage en beslutning om hvad vi vil bruge energien på. Peter har skrevet til kollega som kan hjælpe.Hvis der laves opslag på facebook så skal det ske ved at slå ting op på Facebooksiden og del i gruppen.Vi laver et opslag om medlemskab nu. Vi blev enige om at har man ansvaret for et emne er det ens opgave at formidle det ud.
Det bestemmer man selv. Det er bare vigtigt hvis man giver udtryk for holdninger skal det være noget som hele gruppen kan stå inde for. 
Om en uge laver vi en reminder om borgermødet.Vi sender en mail ud til medlemmerne, Gitte laver udkast på fredag.1. uges svarfrist. Dvs. senest den 20. maj 


15. juni 2022 19.30 hos Mette31. august 2022 hos Gitte25. oktober 2022 hos Per11. januar 2023Generalforsamling 19. april 2023 19.00 på Tarup Skole 


Det ville være godt, hvis vi f.eks. kunne sætte økonomi på forslagene og prioritere dem.Mette: legeplads ved rondel, tryg sikker skolevej, skolen som fælles mødested.Per: Shelter, legeplads, skolen som fælles mødested.Peter: Sikker skolevej, legeplads, skolen fællesGitte: Sti, bom ved eddaparken, sikker skolevej Gitte retter og vi prøver at prioritere dem. Det bliver nok svært at sætte pris på. 

Frist er 16. juni.Vi kiggede kort på ansøgning. Mette laver udkast og Per kigger det igennem.
5. Økonomiintet nyt siden generalforsamling
6. Indkomne forslagIngen nye forslag
7. Punkter til næste mødevelfærds fundamentet skal påFokuspunkter skal uddybes.
8. Evt.Skrald. Peter foreslår et fælles projekt med indsamling af skrald. Løsning: Vi kan deltage i DN´s indsamling som grundejerforening

Næste møderække:

15. juni 2022 19.30 hos Mette

31. august 2022 hos Gitte

25. oktober 2022 hos Per

11. januar 2023

Generalforsamling 19. april 2023 kl. 19.00 på Tarup Skole