Gl. Tarup grundejerforening

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 16/6-21

 

 

  Punkt Beslutning / kommentarer
1 Valg af dirigent Peter
2 Valg af stemmetællere Pernille
3 Beretning Udgår
4 Forelæggelse af revideret regnskab

Sponsoranter i invitationen

2300 kr. på kontoen

5 Indkomne forslag Udgår
6 Valg (5 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og en revisor)

Mette Lyngdal – formand, Tarupvej

Peter Svejgaard – næstformand, Tarupvej

Per Vestrup – kasserer, Jernbanevej

Gitte Hertzum – sekretær, Saxovej

Annegrethe Nissen, Eddavej

Rasmus Grube – suppl., Risvangen

Ulrik Nielsen – suppl., Eddavej

Per Christiansen – revisor, Lupinvej

 

Samles efter mødet

7 Fastsættelse af årskontingent

300 kr årligt

Forslag at i år betales der for et halvt år – 150 kr.

8 Eventuelt

Forslag til fokus for foreningen:

 

– Rugårdsvej v. Kronsbjerg ved stien – svært at komme over for cyklister.

– Kornvej v. Rugårdsvej – farligt. Svært at se, når man skal ud på Rugårdsvej

– Nedsættelse af fart på Rugårdsvej generelt

– Det grønne område foran GF forsikring – hvem ejer det? Er det kommunalt? Kan det evt. bruges til noget?

 

Starter ud småt!

Succesoplevelser er vigtige i begyndelsen.

9 Bestyrelsen beslutter, hvornår de konstituerer sig